ENGLISH

QUICK START

Plug to Power — Connect your Sound Piece using the Micro-USB/AC cable provided.
Turn on — Turn on your Sound Piece mini by touching the power button.
Connect & pair — Turn on your device bluetooth. Pair it for the first time.
Play — Choose your favourite song and play it out loud through your new Sound Piece mini.

CONNECT & PAIR

Are you experiencing a problem pairing or connecting with your Sound Piece?
Please go through these steps to see if they help.

1 — Restart your Sound Piece.
2 — Make sure that your Sound Piece is on and fully charged or connected to power.
3 — Make sure that your Sound Piece and media device are close to each other.
4 — Make sure that you have the latest update/firmware on your media device.
5 — Make sure that your device’s bluetooth is on and fully working. If not, try restarting or check with the manufacturer.
6 — Unpair your Sound Piece, put the it back in pairing mode, then pair and connect it.
7 — Check that nobody else is already connected, and that the LED is blinking blue.

If everything works out, you should see your Sound Piece in the Bluetooth list. No password needed.
If you still can’t connect or pair with your Sound Piece, please contact our customer service for further help.


SVENSKA

SNABBGUIDE

Koppla — Anslut din Sound Piece med den medföljande Micro-USB/AC kabeln till en närliggande strömkälla.
Starta — Starta din Sound Piece genom att trycka på strömknappen.
Anslut — Anslut via Bluetooth till din mobiltelefon, surfplatta eller dator.
Play — Välj din favoritlåt och spela upp den så grannarna hör med din nya Sound Piece.

ANSLUT

Upplever du problem med att ansluta till din Sound Piece? Var god go igenom stegen nedan för att se om dem hjälper.

1 — Starta om din Sound Piece .
2 — Se till att din Sound Piece är på och fulladdad eller ansluten till ett eluttag .
3 — Se till att din Sound Piece och medieenhet är nära varandra .
4 — Se till att du har den senaste uppdateringen på din medieenhet .
5 — Se till att enhetens Bluetooth är påslagen och fullt fungerande . Om inte, försök starta om eller kontakta tillverkaren.
6 — Koppla ifrån din Sound Piece , sätt den i parningsläge och försök återansluta med din enhet.
7 — Se till att ingen annan enhet är ansluten, och att lampan på din Sound Piece blinkar blått.

Om allt fungerar , bör du se din Sound Piece i Bluetooth listan . Inget lösenord krävs .
Om du fortfarande inte kan ansluta till din Sound Piece, vänligen kontakta vår kundtjänst för ytterligare hjälp .

 

Support for more languages will be available soon.